Litteraturlista till föräldrakörkortet

American Psychiatric Association (2015)MINI-D5, Diagnostiska kriterier enligt DSM-5 Pilgrim Press.
Andreassen, Tore (2003)Institutionsbehandling av ungdomar. Vad säger forskningen? Gothia: Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS), Statens institutionsstyrelse (SiS)
Bandura, Albert (1986)Social foundations of thought and action: A social cognitive theory, Pearson
Barnhill, Frank (2012)ADHD av misstag Bok 1 och Bok 2, Förlaget Påfågeln.
Beck, Aaron, T (2014)Cognitive Therapy of Personality Disorders, Guilford publications
Cullberg, Johan (2003)Kris och utveckling, Natur och Kultur.
Dahl Spencer, Nina, Risbrandt, Irene (1993)Hindra onödigt lidande, Stockholms Stift, S:t Erikshälsan.
Deblinger, Esther, Mannarino, Anthony P, Cohen, Judith A, Heflin, Anne H (2015)Child Sexual Abuse: A Primer for Treating Children, Adolescents, and Their Nonoffending Parents, E-Bok Oxford University Press.
Eberhard, David (2007)I trygghetsnarkomanernas land: Sverige och det nationella paniksyndromet, Månpocket.
Eberhard, David (2010)Ingen tar skit i de lättkränktas land, Månpocket.
Eberhard, David (2014)Hur barnen tog makten, Pocketförlaget.
Egidius, Henry (2009)Pedagogik för 2000-talet, Natur och Kultur.
Engquist, Anders (2004)Att tänka om: från färdiga föreställningar till nya perspektiv, Prisma.
Engquist, Anders (2013)Att växa som vuxen – Nya perspektiv på dig själv och andra, Studentlitteratur.
Engquist, Anders (1979)Normalt, Nervöst, Neurotiskt, Rabén och Sjögren.
Engquist, Anders (1995)Handbok för vuxna pojkar, Rabén Prisma.
Goldstein, Arnold P, Glick, Barry, Gibbs, John C (2004)ART: Aggression Replacement Training, Barnhemmet Oasen.
Harris, Russ (2011)ACT helt enkelt - en introduktion till acceptance and commitment therapy, Natur och Kultur
Heberlein, Ann (2010)Det var inte mitt fel, Ponto Pocket
HVB-Guiden (2015)HVB-guiden.se
Hwang, Philip, Nilsson, Björn (2011)Utvecklingspsykologi, Natur och Kultur.
Klein, Stefan (2008)Lyckoformeln – Vad vetenskapen kan lära oss om lycka, Natur och Kultur.
Maslow, Abraham (2013)A theory of human motivation, Black curtain press
O´Donohue, William T, Fisher, Jane E, Hayes, Steven C (2004)Cognitive Behaviour Therapy, E-Bok, Wiley.
Olesen, Søren Gytz, Møller Pedersen, Peter (2004)Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv, Studentlitteratur
Phillips, D C, Soltis, Jonas F (2013)Perspektiv på lärande, Norstedts.
Ramnerö, Jonas, Törneke, Niklas (2013)Beteendets ABC, Studentlitteratur.
Resick, Patricia A (1993)Cognitive processing therapy for rape victims, SAGE Publications.
Roth Ledley, Deborah, Marx, Brian P, Heimberg, Richard G (2006)Att lyckas med kognitiv beteendeterapi, Liber.
Rogers, Carl, R (2004)On becoming a person, Constable
Sigling, Inga-Lisa (2010)Socialpsykiatri, Liber
Sigrell, Bo (2005)Narcissism: ett psykodynamiskt perspektiv, Natur och Kultur (ELLER MENAR DU FÖLJANDE?)
Sigrell, Bo, Teurnell, Lena (2011)Narcissism: jag, mig och mitt, Lind & Co.
Skinner, B.F. (1965)Science and Human behavior, The Free Press
Skinner, B.F. (1971)Beyond freedom and dignity, Hackett Publishing Co, Inc
Stafbom, Hansi (2014)Hot- och våldshantering i praktiken, Columbus Förlag
Svendin, Carl Göran, Banck, Lena (2002)Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar, Studentlitteratur.
Thomson, George J (2014)Verbal judo, William Morrow Paperbacks.
Thurén, Torsten (2007)Vetenskap för nybörjare, Liber.
Zimbardo, Philip (2007)The Lucifer effect, How good people turn evil, Rider & Co
Wadström, Olle (2013)Att förstå och påverka beteendeproblem, Psykologinsats.
Wadström, Olle (2008)Tvångssyndrom: Orsaker och behandling i beteendeterapeutiskt perspektiv, Psykologinsats
Watson, John, B (1970)Behaviorism, WW Norton & Co
Wikström, P-O, Torstensson, Marie (1995)Brottsprevention, Polishögskolans forskningsavdelning

Tillbaka