Föräldrakörkortet

Testet för dig som ska bli förälder eller vill utveckla ditt föräldraskap

Föräldrakörkortet innebär att man ska svara på ett antal frågor genom att kryssa för rätt svar precis som när man gör test för att få bilkörkort. Det kan finnas fler svar som är rätt i varje fråga och det är alltid minst ett alternativ som är rätt svar.

Man kan ladda ner appen flera gånger och göra testet igen och därmed öka sin kunskap gång för gång eftersom appen har en lärande funktion.

Ta föräldrakörkortet

När du klarat minst 80% av frågorna i testet kan du skriva ut ditt personliga föräldrakörkort.

Litteratur­lista till föräldra­körkortet

Eberhard”Hur barnen tog makten” (2013), ” I trygghetsnarkomanernas land” (2007)
Engquist”Att växa som vuxen” (2013), ”Normalt, Nervöst, Neurotiskt” (1974)
Ivey”Intentional Interviewing and counselling” (2013)
O'Donohue“Cognitive behavior therapy, Applying empirically supported techniques” (2003)
Knattetimmen“Bloggar, POD och olika böcker” Malin Alfvén och Louise Hallin (2015)
Stafbom”Kognitiv- och beteendeträning i vardagen, en evidensbaserad och prisbelönt brottspreventiv metod” (2015), ”Hot- och våldshantering i praktiken” (2014)
Thomson”Verbal Judo” (2014)
Wadström”Quit Ruminating and Brooding: It Is Easier to Do with Cognitive Behavior Therapy (CBT)” (2015), ”Att förstå och påverka beteendeproblem” (2008)

Mer litteratur i ämnet